Make your own free website on Tripod.com

 

 

        FAEDAH  MAKAN

        Kesan

        Komunikasi

        Faedah

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memberi  Kesan  Posotif

         

 Sekiranya ahli-ahli keluarga dapat berkumpul bersama di meja makan dengan lebih kerap, anak-anak akan mendapat faedah.Contohnya dari segi peningkatan prestasi akademik dan harga diri.Perbualan di waktu makan juga dapat membantu memperkayakan perbendaharaan kata anak-anak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memupuk  Komunikasi  Yang  Positif

          Masa yang dihabiskan bersama-sama keluarga senasa makan dapat mengukuhkan perhubungan sesama ahli keluarga. Ianya merupakan masa yang baik dan sesuai untuk memupuk komunikasi yang positif diantara ahli keluarga.Ahli keluarga juga boleh mengunakan waktu ini untuk bertukar-tukar fikiran, menyelesaikan masalah dan memahami antara satu sama lain. Waktu ini juga boleh digunakan oleh ibu bapa untuk mengetahui perkenbangan perbelajaran anak-anak dan menyusuli aktiviti-aktiviti mereka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memberi  Faedah  Dari  Segi  Pengambilan  Makanan

        Ibu bapa boleh mengambil peluang ketika makan bersama untuk mendidik anak-anak tentang makan secara sihat. Dengan makan bersama juga, ibu bapa dapat memastikan yang anak-anak mengambil makanan yang berkhasiat dan mencukupi. Semasa makan bersama, ibu bapa perlu menunjukkan contoh teladan yang baik kepada anak-anak. Ini kerana amalan dan persepsi yang baik ibu bapa terhadap makanan akan  mempengaruhi amalan dan persepsi anak-anak.