Make your own free website on Tripod.com

 

 

 

Amalan  makan  secara  sihat  adalah  satu  faktor  yang  penting  ke  arah  kesihatan  sekeluarga,  dan  amalan  ini  seharusnya  dibentuk  dan  dipupuk   dirumah. Justeru,sesebuah  keluarga  itu  seharusnya  menjadikan  setiap  aktiviti  yang  berkaitan  dengan  makanan  seperti  perancangan  menu, pembelian, pemilihan  dan  penyediaan  makanan  sebagai  aktiviti  sekeluarga. Sementara  itu , waktu makan  juga  boleh  digunakan  untuk  mendidik  ahli  keluarga  tentang  amalan  makanan  cara  sihat. Di samping  tujuan  utamanya  untuk  mengeratkan  hubungan  kekeluargaaan.